پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (1588)

5.1.تحلیل توصیفی455.2.تحلیل پایایی پرسشنامه و قابلیت اعتماد داده ها475.3.آزمون همبستگی متغیر ها485.4.تحلیل و تست فرضیه ها50فصل ششم586.نتایج تحقیق ، پیشنادات و محدودیت ها586.1.تشریح نتایج مطالعه596.2.محدودیت های تحقیق616.3.پیشنهاد برای مطالعات آینده626.4.کلام آخر63منابع و ماخذIپیوست 1 : ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1105)

« بسمه تعالی» دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشيپایان نامه کارشناسی ارشد گروه کاردرمانی عنوان بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی نگارنده: طاهره حاجی احمد استاد راهنما: دکتر حجت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1106)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزی دانشکده زبان‌های خارجی گروه زبانشناسی همگانی پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.) عنوان: بررسی تاثیر گفتمان جنسیتی در کتاب زبان انگلیسی سوم دبیرستان با رویکرد تحلیل گفتمان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1098)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشکده علوم پایه،گروه فیزیک پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.SC) عنوان : اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی استاد راهنما: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1100)

دانشگاه اراك دانشكده فنی و مهندسی كارشناسي ارشد مهندسی پلیمر امکان سنجی تهیه پلیمر فعال حاوی مواد جاذب اکسیژن جهت بسته بندی مواد غذایی پژوهشگر صالحه صنیعی نیا مقدم استاد راهنما دکتر عبدرالرسول ارومیه ای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1101)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده علوم پایه ، گروه فیزیک پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) گرایش : ذرات بنیادی و نظریه میدانها عنوان : اندازهگیری دمای پلاسما به روش پراکندگی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1102)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهركرد دانشکده دامپزشکی پايان نامه براي دريافت درجه دكتراي حرفه اي دامپزشكي (D. V. M) عنوان : بررسی بیومتریک ساختارهای درونی چشم در شتر تک کوهانه به روش اولتراسونوگرافی دو بعدی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1103)

دانشکده علوم پایه گروه فیزیک پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش اتمی و مولکولی عنوان: بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف دانشجو: مهدی نورمحمدی اساتید راهنما: دکتر اکبرجعفری دکتر رحیم نادرعلی شهریور 91 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1104)

دانشكده كشاورزي گروه خاكشناسي عنوان: بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات فيزيكی- شيميايي خاک در منطقه نقده اساتید راهنما: دكتر حمیدرضا ممتاز دكتر ابراهیم سپهر استاد مشاور: دكتر ناصر دواتگر پژوهشگر: سیده محبوبه موسوی‌فرد پاییز 1391 ادامه مطلب…

By 92, ago